تبلیغات
 اُنس - نماز در قرآن
پیامبر (ص) : الصلاة انس فی قبره ...
طبقه بندی: نماز در قرآن، | نظرات : نظر
برچسب ها: نماز، نماز در قرآن کریم،

نماز درسفر
واذ ا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوه...
وهنگامی که سفر کنید گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید.


سوره نساء،آیه ۱۰۱
....
                              به ادامه مطلب مراجعه کنید


تحریم نماز در حال مستی
یا ایها الذین امنوا لا تقربوا الصلوه وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون،
ای کسانی که ایمان آورده اید در حالی که مست هستید به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه می گویید.
سوره نساء ،آیه ۴۳

اخلاص در نماز
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین ،لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین:
بگو همانا نماز وتمام عبادت و زندگی ومرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است شریکی برای او نیست وبه همین دستور یافته ام ومن نخستین مسلمان هستم .
سوره انعام،آیه ۱۶۲ و ۱۶۳

مهندسی خانه ونماز
واجعلوا بیوتکم قبله واقیموا الصلوه،
خانه هایتان را مقابل یکدیگر قرا دهید ونماز بر پا دارید.
سوره یونس،آیه ۸۷

مواظبت بر نماز ها
والذین هم علی صلاتهم یحافظون،
مصلین کسانی هستند که مواظب نماز خویشتن اند وهمه اوقات نماز را حفظ می کنند.
سوره معارج ،آیه ۳۴

آداب نماز
ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا،
ودر نماز نه صدا را بسیار بلند ونه بسیار آهسته گردان ،بلکه حد متوسط را اختیار کن.
سوره اسراء،آیه ۱۱۰

ادای واجب ، موجب نجات
قال رسول الله (ص):
قال اللله تعالی ( لا ینجوا منی عبدی الا باداء ما افترضت علیه )
خداوند فرموده ایت بنده ام از من نجات نمی یابد مگر با ادای آنچه بر او واجب کردم .
محجه البیضا ء ،ج ۱، ص ۳۹۸

طلب عبادت
عن الحسین ابن علی علیه الاسلام
ان من الطلب عباده تزکی لها و اذا اضرت النوافل بالفریضه فار فضوها
هر کس طلب عبادت دارد دل را برای آن پاک کند و هر گاه نمازهای مستحبی به نمازهای واجب ضرر رساند (باعث آسیب رسانی به یکی از صفات و ابعاد نمازهای واجب شد ) نمازهای مستحبی را ترک کنید .
تحف العقول ، ص ۲۶۷

نماز ،اولین فرمان به موسی
اننی انا الله لا اله الاانا فاعبودنی و اقم الصلوه لذکری
من الله هستم ،معبودی جز من نیست ،مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من به پا دار
سوره طه ،آیه ۱۴
وقت نماز صبح و ظهر
اقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق الیل و قران الفجر ان القران الفجر کان مشهودا
نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب به یاد آر و نماز صبح را نیز به جای آر، که آن به حقیقت مشهود نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز است
سوره اسراء ، آیه ۷۸

اهمیت نماز ظهر
حافظوا علی الصلوات و الصلوه الوسطی و قوموا الله قانتین
در انجام همه نمازها و نماز میانی (ظهر ) کوشش و مواظبت کنید در حال عبادت و خضوع کنان برای خدا به پا خیزید
سوره بقره ،آیه ۲۳۸

ثابت بودن وقت نماز
فاقیموا الصلوه ان الصلوه کانت علی امومنین کتابا موقوتا
نماز را بر پا دارید که راستی نماز وظیفه ثابت ومعینی است برای مومنان
سوره نساء ،آیه ۱۰۳
نماز و وقت شناسی
فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون ،وله الحمد فی السموات و الارض و عیشاو حین تظرون
پس (به فکر آن روز بزرگ باشید ) خدا را هنگام شام و صبحگاه در نماز مغرب و صبح تسبیح و ستایش گویید وسپاس اهل عالم در آسمانها و زمین مخصوص اوست وشما نیز در تاریکی شب و نیمه روز (در نماز عشا، ظهر و عصر ) به ستایش او مشغول شوید .
سوره روم ،آیات ۱۷و۱۸

نمازهای پنجگانه روزانه
وسبح بحمده ریژبک قبل الطلوع الشمس وقبل غروبها ومن انای الیل فسبح واطراف النهار لعلک ترضی
قبل از طلوع آفتاب وپیش از غروب آن وهمچنین در اثنا شب و اطراف روز تسیبح و حمد پرودژردگارت را به جا آور تا خشنود شوی
سوره طه ،آیه ۱۳۰


اقامه نماز و پاداش الهی
لکن الراسخون فی العلم منهم والمومنون یومنون بما انزل الیک و ما انزل من قبللک و المقیمین الصلوه والموتون الزکوه و المومنون بالله وال
ولی دسته ای از آنها که راسخ در علم اند و آنها که ایمان دارند و به تمام آنچه بر تو نازل شده و آنچه که پیش از تو نازل گردیده ایمان می آورند و آنها که نماز را بر پا می دارند و آنان که زکات می دهند وآنها که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند به زودی به همه آنان پاداش عظیمی خواهیم داد
سوره نساء ،آیه ۱۶۲ 

نماز وقران
ان الذین یتلون کتاب الله و اقامواالصلواه
کسانی که قران تلاوت می کنند ونماز به پای می دارند
سوره فاطر ،آیه ۲۶

اوصاف مصلحان
والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلواه انا لا نضیع اجر المصلحین
و آنهایی که به کتاب (خدا) تمسک جویند و نماز را به پا دارند (پاداش بزرگی خواهند داشت زیرا ) ما پاداش مصلحان را ضایع نخواهسم کرد .
سوره اعراف ،آیه ۱۷۰

نماز و صفات مومنان و مجاهدان
التا ئبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدودالله و بشر المونین
(مومنان کسانی هستند که ) توبه کنندگان و عبادت کنندگان و سپاس گویان و سیاحت کنندگان و رکوع کنندگان وسجده آوران وآمران به معروف و نهی کنندگان از منکر و حافظان حدود (ومرزهای) الهی و بشارت بده مومنان را
سوره توبه ،آیه ۱۱۲

نماز و زکات
فاقیموا الصلوه و اتوالزکوه و اعتصموا بلله هو مولاکم
پس نماز بگذارید و زکات بدهید وبه خدا توسل جویید اوست مولای شما .
سوره حج ،آیه ۷۸ 

نماز وتنبیه
ولا تصل علی احد منهم مات ابداً و لا تقم علی قبره انهم کفروابلله و رسوله وماتوا وهم فاسقون
بر هیچ یک از آنها که بمیرد نماز نخوان و بر کنار قبرش (برای دعا و طلب آمرزش ) نایست ،چرا که آنها به خدا و رسولش کافر شدند ودر حالی که فاسق بودند از دنیا رفتند .
سوره توبه ،آیه ۸۴ 

نماز همراه با مشورت
والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شوری بینهم
وآنها که دعوت پرودگارشان را اجابت کرده ونماز را برپا داشته وکارهایشان به طریق مشورت در میان آنها صورت می گیرد .
سوره شوری ،آیه ۳۸

نماز، خصلت مومنین
والمومنون المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقمیون الصلوه
مردان و زنان با ایمان یار ویاور همدیگرند ،امر به معروف و نهی از منکر می کنند و نماز را برپا می دارند
سوره توبه ،آیه ۷۱
یکی از صفات متقین اقامه نماز است     
الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصوه و مما رزقناهم ینفقون
پرهزیکاران کسانی هستند مه به غیب ایمان می آورند و نماز را بر پا می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنها روزی داده ایم ،انفاق می کنند .
سوه بقره ،آیه ۳

نماز پیوند با خدا و پیوند با خلق
واقیمواالصلواه واتواالزکوه و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعلمون بصیر
نماز را به پا دارید و زکات را اداکنید (با این دو وسیله روح و جسم اجتماع خود را نیرومند سازید و بدانید ) هر کار خیری برای خود (در سرای آخرت) از پیش می فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت خداوند به اعمال شما آگاه است
سوره بقره ،آیه ۱۱۰


نماز جزء برنامه های حکومت اسلامی

الذین مکنا هم فی الارض اقاموالصلواه و اتوا الزکوه و امروا بلمعروف و نهوا عن المنکر ولله عافبه الامور
یاران خدا کسانی هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا می دارند و زکات را ادا می کنند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند و پایان همه امور از آن خداست .
سوره حج ،آیه ۴۱

منبع:سبطین

ادامه مطلب...
نویسنده : m.g
تاریخ : پنجشنبه 11 خرداد 1391
ساعت : 02:41 ب.ظمرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
Design By : Ashoora.ir
پایگاه جامع عاشورا